Bảo mật tại M88

M88 nhìn nhận và coi trọng quyền riêng tư của quý khách hàng. Việc lưu trữ an toàn các dữ liệu của Quý khách hàng là sự quan trọng cần thiết đối với M88.

Chúng tôi sẽ giữ tất cả dữ liệu cá nhân của quý khách hàng an tòan và sẽ không để lộ ra thông tin này tới bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được yêu cầu bắt buộc hay mệnh lệnh của tòa án , với trường hợp ngoại lệ mà chúng tôi có quyền để để lộ ra và chuyển dữ liệu cá nhân của quý khách hàng tới các nhà cung cấp dịch vụ giải quyết thanh toán tương ứng của M88 và các viện tài chính học cho các phạm vi cần thiết để việc hoàn tất thanh toán cho các dịch vụ đã được cung cấp qua website của M88.

Mọi thông tin cá nhân đều cung cấp bởi người sử dụng được truyền qua Cổng An Toàn (SSL 128 bit encryption Standard) và được lưu giữ trong môi trường vận hành an toàn và không thể thể truy cập bởi mạng công cộng . Việc truy nhập mạng internet tới mọi dữ liệu bên trong đều được hạn chế và theo dõi khắt khao.

(Nguồn M88 chính thức)